ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Öğrenci Belgesi, Transkript vb. Talep İşlemleri
 2. Öğrenci Danışman Atama İşlemleri
 3. Ders Kayıt İşlemleri
 4. Ders Muafiyeti İşlemleri
 5. Ara Sınav İşlemleri
 6. Mazeret Sınavı İşlemleri
 7. Bütünleme Sınavı İşlemleri
 8. Tek Ders Sınavı İşlemleri
 9. Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri
 10. Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci İşlemleri
 11. Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri
 12. Mezuniyet İşlemleri
 13. Öğrenci Disiplin İşlemleri

 

TAHAKKUK İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Personel Maaş İşlemleri
 2. Ders Programının Ek Ders Programına Giriş İşlemleri
 3. Ek Ders Ödemesi İşlemleri
 4. Sınav Ücretleri Ödemesi İşlemleri
 5. Açıktan Atama – Naklen Gelen Personel İşlemleri
 6. Naklen Giden Personel İşlemleri
 7. Kişi Borcu İşlemleri
 8. Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri
 9. Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu İşlemleri
 10. Bütçe Hazırlama İşlemleri
 11. Satın Alma İşlemleri
 12. Sürekli İşçi Puantajı
 13. Giyecek Yardımı İşlemleri

 

TAŞINIR İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Satın Almada Taşınır Girişi İşlemleri
 2. Mal Teslim Alma İşlemleri
 3. Tüketim Çıkış İşlemleri
 4. Zimmet Verme İşlemleri
 5. Zimmetten Düşme İşlemleri
 6. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirimi
 7. Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri
 8. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri
 9. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemleri

 

PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Akademik Personel Alımı İşlemleri
 2. Göreve Başlama İşlemleri
 3. Görevden Ayrılma İşlemleri
 4. Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı İşlemleri
 5. Disiplin İşlemleri
 6. Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri
 7. İzin İşlemleri
 8. Hastalık İzni İşlemleri
 9. Doğum Öncesi, Sonrası ve Doğum Yardımı İşlemleri
 10. Ücretsiz İzin İşlemleri
 11. Vekâletli İzin İşlemleri
 12. Yurt Dışı İzin İşlemleri
 13. Tebliğ Yazıları ve Duyuru İşlemleri

 

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Gelen Evrak İşlemleri
 2. Giden Evrak İşlemleri
 3. Fakülte Kurulu İşlemleri
 4. Fakülte Yönetim Kurulu İşlemleri
 5. Fakülte Disiplin Kurulu İşlemleri

 

İş Akış Süreçleri EBYS Kodları

09 Nisan 2021, Cuma 3389 kez görüntülendi