Sevgili Öğrenciler,

Günümüzü tanımlamak için kullanılan anahtar kavramlardan biri hiç kuşkusuz “değişim”dir. 20. yüzyılda bütün dünya hemen her alanda köklü değişimlere şahit oldu. Değişim yeni binyılda da sarsıcı bir şekilde devam ediyor. “Değişime ayak uydurma” günümüz dünyasında sadece nesne olmak; sonradan gelmek, takip etmek, tüketici olmak anlamına geliyor. Ancak günümüz dünyasını değişime ayak uyduranlar değil, değişimi yönetenler belirliyor. Bunun yolu da hiç şüphesiz nitelikli insan yetiştirmekten geçiyor. Bu sebeple “insanın eğitimi” eski çağlarda olduğu gibi günümüzde de hiç değişmeksizin önemini koruyor.

Enformasyon analizi yapan araştırmalar günümüzde yılda 1,5 milyar gigabyte bilgi üretildiğini bildiriyor. Uzmanlar önümüzdeki 20 yıl içinde insanlık tarihinden bu yana üretilmiş olan bilginin 20 katının üretileceğini öngörüyor. Bu muazzam bilgi üretimi, kuşkusuz dünyamızın başka değişimlere hazırlandığını gösteriyor. Ancak bugün uzmanlar, “bilgi güçtür” argümanının yerini “doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt etmek güçtür” argümanının aldığını belirtiyor. Çünkü değişimi yönetmek ancak doğru bilgiyi/temiz bilgiyi, yanlış/kirli bilgiden ayırt etmekle mümkün olabilecektir.

Öğretmenlik bu bağlamda hâlâ stratejik değeri en yüksek olan mesleklerden birisidir. Çünkü öğretmenlik insanın kişiliğine (bir bakıma kaderine) dokunan, şekil veren, yön veren bir meslektir. Belki de başka hiç bir meslek bizim kişisel geçmişimize öğretmenler kadar etkide bulunmamıştır. İyi yetişmiş bir öğretmen, sadece iyi yetişmiş bir kişi değildir, iyi yetişmiş nesiller demektir.

Gençlerin değişimin nesnesi değil öznesi olabilmeleri ancak iyi bir eğitim almalarıyla mümkün olabilir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak, geleceği, yani değişimin parametrelerini gençlerin belirleyeceğini biliyoruz. Fakülte olarak bu bilincin verdiği bir vizyonla hareket ediyoruz. Bütün gençlerimizi bu vizyonu paylaşmaya, bu vizyon uğrunda birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

 

Prof. Dr. Nusret KOCA

Eğitim Fakültesi Dekanı

12 Kasım 2015, Perşembe 7816 kez görüntülendi