NOT : Sol taraftan bölüm seçerek bölüm bazlı filtreleme yapabilirsiniz.


Prof. Dr. Ahmet Ali̇ GAZEL

Dekan Vekili
Türkçe Ve Sosyal Bi̇li̇mler Eği̇ti̇mi̇ Bölümü

:0272 218 1702-1737
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Bülent AYDOĞDU

Dekan Yrd.
Matemati̇k Ve Fen Bi̇li̇mleri̇ Eği̇ti̇mi̇ Bölümü

:0272 218 1703-1721
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Eray EĞMİR

Dekan Yrd.
Eği̇ti̇m Bi̇li̇mleri̇ Bölümü

:0272 218 1704-1768
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Ersi̇n KIVRAK

Bölüm Başkanı
Matemati̇k Ve Fen Bi̇li̇mleri̇ Eği̇ti̇mi̇ Bölümü

:0272 218 1748
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Nusret KOCA

Bölüm Başkanı
Temel Eği̇ti̇m Bölümü

:0272 218 1750
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Fatma Betül ŞENOL

Bölüm Başkanı
Özel Eği̇ti̇m Bölümü

:0272 218 1758
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Celal DEMİR

Bölüm Başkanı
Türkçe Ve Sosyal Bi̇li̇mler Eği̇ti̇mi̇ Bölümü

:0272 218 1726
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Gürbüz OCAK

Bölüm Başkanı
Eği̇ti̇m Bi̇li̇mleri̇ Bölümü

:0272 218 1753
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Fati̇h GÜNGÖR

Bölüm Başkanı
Yabancı Di̇ller Eği̇ti̇mi̇ Bölümü

:0272 218 1740
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Erhan BİNGÖLBALİ

Matemati̇k Ve Fen Bi̇li̇mleri̇ Eği̇ti̇mi̇ Bölümü
:0272 218 1718
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Hakkı YAZICI

Türkçe Ve Sosyal Bi̇li̇mler Eği̇ti̇mi̇ Bölümü
:0272 218 1770
:
:Akademik CV

Prof. Dr. İjlal OCAK

Matemati̇k Ve Fen Bi̇li̇mleri̇ Eği̇ti̇mi̇ Bölümü
:0272 218 1754
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Murat PEKER

Matemati̇k Ve Fen Bi̇li̇mleri̇ Eği̇ti̇mi̇ Bölümü
:0272 218 1731
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Ni̇l DUBAN

Temel Eği̇ti̇m Bölümü
:0272 218 1775
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN

Temel Eği̇ti̇m Bölümü
:0272 218 1744
:
:Akademik CV