Vizyon
Yükseköğretim Kurulu’nun izin verdiği alanlarda, onun öngördüğü programlarla öğretmen yetiştirmektir. Fakültemiz, öğretmen eğitimini ve bu alandaki araştırma ve öğretim etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunan öğretmenleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Misyon
Yeni eğitim teknolojilerini izleyen ve üreten, yenilikçi, yaratıcı, etik değerleri gelişmiş, paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği kurabilen, çağdaş anlamda toplumsal dönüşüm ürecinde önderlik rolü üstlenen bir akademik kadro ile ülkemizin ve insanlığın geleceğini biçimlendirecek olan eğitimcileri ve eğitim araştırmacılarını yetiştirmektir.

Hedefler
1. Fakültemiz öğretim elemanlarına yönelik eğiticilerin eğitimi programlarının her yarıyıl sürdürülmesi
2. 2021 yılı sonuna kadar bölümlerin akran değerlendirmelerinin tamamlanması
3. SSCI/SCI indekslerinde taranan dergilerde en az 10 adet makale yayınlanması
4. TÜBİTAK, TÜBA veya Avrupa Birliği tarafından desteklenen en az 1 adet proje üretmek
5. Fakültemiz bünyesinde 100 kişilik okuma salonu ve kitaplık oluşturmak
6. Özel Eğitim ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programlarına öğrenci almak
7. Eğitim Programları, Sınıf Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dallarında Doktora açılması için başvuruda bulunmak

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı için tıklayınız.

Hedeflere Yönelik Riskler

21 Mart 2018, Çarşamba 3797 kez görüntülendi