Misyon ve Vizyon

Vizyon
Yükseköğretim Kurulu’nun izin verdiği alanlarda, onun öngördüğü programlarla öğretmen
yetiştirmektir. Fakültemiz, öğretmen eğitimini ve bu alandaki araştırma ve öğretim etkinliklerini evrensel
standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik
gelişimine katkıda bulunan öğretmenleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Misyon
Yeni eğitim teknolojilerini izleyen ve üreten, yenilikçi, yaratıcı, etik değerleri gelişmiş, paydaşları ile
etkili bir iletişim ve işbirliği kurabilen, çağdaş anlamda toplumsal dönüşüm sürecinde önderlik rolü üstlenen bir
akademik kadro ile ülkemizin ve insanlığın geleceğini biçimlendirecek olan eğitimcileri ve eğitim
araştırmacılarını yetiştirmektir.

Hızlı Erişim