VİZYON
Yükseköğretim Kurulu’nun izin verdiği alanlarda, onun öngördüğü programlarla öğretmen yetiştirmektir. Fakültemiz, öğretmen eğitimini ve bu alandaki araştırma ve öğretim etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunan öğretmenleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

 

MİSYON
Yeni eğitim teknolojilerini izleyen ve üreten, yenilikçi, yaratıcı, etik değerleri gelişmiş, paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği kurabilen, çağdaş anlamda toplumsal dönüşüm sürecinde önderlik rolü üstlenen bir akademik kadro ile ülkemizin ve insanlığın geleceğini biçimlendirecek olan eğitimcileri ve eğitim araştırmacılarını yetiştirmektir.

 

2024 YILI HEDEFLERİ

 1. Erasmus değişim programlarından fakültemizde en az 5 öğretim elemanı ve en az 20 öğrencinin yararlanmasını sağlamak (H.1.2.*) (H.1.3.*)
 2. Fakültemiz öğretim üyelerinin TÜBİTAK, TÜBA, Dünya Bankası, Avrupa Birliği veya Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kuruluşları tarafından desteklenen en az 5 adet proje başvurusu yapmasını sağlamak (H.2.1.*)
 3. Öğretim elemanı başına düşen SSCI, SCI, SCI-Expanded, AHCI, ESCI veya SCOPUS indekslerinde taranan dergilerde makale yayımlama oranını % 0,24’ten 0,36’ya çıkarmak (H.2.1.*)
 4. Matematik Eğitimi ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dallarında Doktora programlarına öğrenci alınmasını sağlamak (H.2.4.*)
 5. Fakültemiz öğretim elemanlarının en az 20 toplumsal katkı faaliyetinde bulunması veya görev almasını sağlamak (H.3.4.*)
 6. Paydaşların memnuniyet düzeyinin bir önceki yıla göre artış göstermesini sağlamak (H.3.3.*)
 7. Fakültemiz anabilim dallarının (İngilizce Öğretmenliği hariç) Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına dâhil edilmesini sağlamak (H.1.1*) (H.1.4.*)
 8. Fakültemiz anabilim dallarında Çift Anadal Programı’nın uygulanmaya başlamasını sağlamak (H.1.4.*)
 9. Özel Eğitim Bölümünde öğretmen adaylarının uzmanlaşabileceği alan sayısını Özel Yetenek ve Zihin Engelliler Eğitimi olmak üzere ikiye çıkarmak (H.1.1*) (H.1.4.*)
 10. Fakültemizde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalının kullanımı için görüşme odasının oluşturulmasını sağlamak (H.4.4.*)
 11. Fakültemizde tüm sınıf düzeylerinde dönem sonu öğrenme seviyesini tespit etmek amacıyla kazanım belirleme sınavlarını yürürlüğe koymak (H.1.1*) (H.1.4.*)

*:Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

Hedeflere Yönelik Riskler için tıklayınız.

 

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları

2023 Yılı Hedefleri

2022 Yılı Hedefleri

21 Mart 2018, Çarşamba 4550 kez görüntülendi