Tarihçe

1994 yılında kurulmuş olan Bilgisayar Anabilim Dalı ilk öğrencilerini 1994 –1995 eğitim-öğretim yılında alarak öğrenime başlamıştır. İlk mezunlarını 1994 yılında veren bölümümüzde, bugüne kadar çok sayıda yüksek lisans öğrencisi eğitim ve öğretim hayatını tamamlamıştır. Anabilim Dalımızın bu eğitim-öğretim faaliyetleri kendi alanlarında uzman öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Anabilim Dalı, Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Üst Kademeye Geçiş

Her alanda doktora programlarına başvurabilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin, toplam 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve her döneme ait uzmanlık alan dersleri ile birlikte en az 1 tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız Bilgisayar Anabilim Dalında kazandıkları formasyon sayesinde iş hayatında çok farklı alanlarda bilgisayar (programlama, web uzmanı, Bilgisayarda öğretim tasarımcısı gibi) uzmanı olarak iş bulabilmektedirler.

Ayrıca Anabilim Dalımızda Yüksek Lisansını tamamlayan öğrencilerimiz, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Bölümü (BÖTE) ve Bilgisayar Öğretmenliği Anabilim Dallarında doktora eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Dersler ve İçerikleri

Anabilim dalı dersleri ve içerikleri için tıklayınız. 

Derse Giren Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHRAMAN (Anabilim Dalı Daşkanı) mkahraman71@gmail.com
Prof. Dr. Murat PEKER peker@aku.edu.tr
Doç. Dr. Ömer DEPERLİOĞLU deperlioglu@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Levent ÇELİK leventcelik@aku.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZDİNÇ fozdinc@aku.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gür Emre GÜRAKSIN emreguraksin@aku.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜNGÖR gungorf01@hotmail.com

 

02 Haziran 2016, Perşembe 5799 kez görüntülendi