Genel Bilgiler
Türkçe Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi bünyesinde ilköğretim okullarının ikinci kademesine Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir.

Bu programdan mezun olanlar “Türkçe Öğretmeni” unvanı alırlar. Mezunlarımız, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel ilköğretim okullarının ikinci kademesine “Türkçe Öğretmeni” olarak atanırlar. Bunun yanında Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi Bölümlerinde akademisyen veya  bilim uzmanı olarak görev alabilirler.

Bu bölümden mezun olan Türkçe Öğretmenlerine başka alanlarda da ihtiyaç duyulmaktadır: Özel dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. Çeşitli medya kuruluşlarında Türkçe ile ilgili bilgi ve birikimlerini kullanarak yazarlık, editörlük, düzeltmenlik, danışmanlık, yöneticilik gibi görevler alabilirler. Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim-öğretim kurumlarında, arşiv ve müzelerde, dünya Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri’nde, Türk Cumhuriyetleri ile bağlantılı özel ve resmî kuruluşlarda çalışabilirler.

Bölümümüzün   Kuruluşu ve Yapılanması
Türkçe Öğretmenliği/Türkçe Eğitimi Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 15.06.2001/32 tarih sayılı teklifi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin Yüksek Öğretim Kurulu’na 02.07.2001/ B.30.2.AKÜ.0.7.71.02.240-1945-2820 tarih sayılı teklifi üzerine Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.10.2001 – 22480 / 2014 sayılı kararıyla açılmıştır.

Bölümümüzde 2006-2007 öğretim yılı birinci yarıyılında Yüksek Öğretim Kurulu’nun 24.04.06 – 008775 / 1153 tarih sayılı kararıyla 40 (kırk) öğrenci ile  eğitim öğretime başlanmıştır. II. öğretim programında ise 2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar yarılında 55 öğrenci ile  başlanacaktır.
Bölümümüz, 2009-2010 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Hâlen (2011-2012 eğitim-öğretim yılı)   birinci ve ikinci öğretim programlarında  toplam 250 öğrenci öğrenim görmektedir. 

Bölümümüzde 2 profesör, 1 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca fakültemizin diğer bölümlerinden de eğitim-öğretim desteği alınmaktadır.
 Bölümümüze ait 4 adet 55 kişilik ve 1 adet 60 kişilik derslik bulunmaktadır. Dersliklerin hepsinde de yansıtma cihazı ve kablosuz internet bağlantısı vardır. 

Yasal Yükümlülüklerimiz
Türkçe Öğretmenliği Programı’nın amacı; akademik ve meslekî açıdan bilimsel düşünen, araştırmacı-eğitimci bir kişiliğe sahip,  öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilerle  donatılmış, Türkçe eğitimi ve öğretiminde  yetkin ve nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

Bölümümüzde, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 2006-2007 öğretim yılı birinci yarıyılından itibaren yürürlüğe koyduğu “Eğitim Fakülteleri Lisans Programı” uygulanmaktadır.

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı'na "sözel puan" türü ile öğrenci alınmaktadır.

Eğitim Fakültelerinin diğer lisans programlarında olduğu gibi Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’nda da formasyon dersleri uygulama ağırlıklı olarak verilmekte ve bu çalışmalar, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde Fakülte-Okul İşbirliği ile yürütülmektedir. 

25 Aralık 2015, Cuma 5045 kez görüntülendi