ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

 

Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
Sınıf Öğretmenliği 336 298 264
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 339 302 268
Okul Öncesi Öğretmenliği 317 307 314
Türkçe Öğretmenliği 286 277 277
Fen Bilgisi Öğretmenliği 180 148 145
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 247 236 214
İngilizce Öğretmenliği 62 150
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 65 28 15
Okul Öncesi Öğretmenliği İ.Ö. 86 16 6
Özel Eğitim Öğretmenliği 40
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 41
Toplam 1857 1674 1715

                                                                                                                                                                          Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

Uluslararası Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 1 1 1
Fen Bilgisi Öğretmenliği 8 5 6
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 6 6 6
İngilizce Öğretmenliği 23
Okul Öncesi Öğretmenliği 6 20 10
Sınıf Öğretmenliği 10 25 15
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 8 5 2
Türkçe Öğretmenliği 9 6 5
Toplam 48 68 68

                                                                                                                                                                                                  Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

Mezun Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
Fen Bilgisi Öğretmenliği 59 63 21
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 60 57 67
Okul Öncesi Öğretmenliği 139 137 73
Sınıf Öğretmenliği 85 86 94
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 64 68 65
Türkçe Öğretmenliği 67 55 65
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 32 14 12
Toplam 506 480 397

                                                                                                                                                                                        Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı 2020 2021 2022
Kontenjan Kayıtlı Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk Oranı (%) Kontenjan Kayıtlı Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk Oranı (%) Kontenjan Kayıtlı Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk Oranı (%)
Sınıf Öğretmenliği 60 60 100 50 52 107 50 50 100
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 60 60 100 50 50 100 50 48 2 99
Okul Öncesi Öğretmenliği 60 60 100 60 61 104 60 62 104
Türkçe Öğretmenliği 60 60 100 50 52 104 50 49 1 99
Fen Bilgisi Öğretmenliği 32 32 100 30 31 104 30 34 104
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 50 50 100 50 51 104 50 52 104
İngilizce Öğretmenliği 60 62 104 60 62 104
Özel Eğitim Öğretmenliği 40 39 1 99
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 40 40 100
Toplam 322 322   100 350 359   100 430 436   100

                                                                                                                                                                                                                                                                   Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

Taban/Tavan Puan Durumları

Programın Adı 2020 2021 2022
Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı
Fen Bilgisi Öğretmenliği 296,49 396,75 261,28 309,80 306,58 401,78
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 421,62 452,90 352,44 438,37 407,32 444,91
İngilizce Öğretmenliği 374,79 408,00 404,27 443,54
Okul Öncesi Öğretmenliği 378,80 411,52 346,52 377,86 394,71 439,84
Özel Eğitim Öğretmenliği 407,03 455,88
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 353,09 396,28
Sınıf Öğretmenliği 356,64 387,28 312,23 346,43 366,55 420,51
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 349,51 372,32 310,86 351,11 353,58 427,32
Türkçe Öğretmenliği 374,33 425,75 341,00 382,55 381,74 441,15

                                                                                                                                 Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2020 2021 2022
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 57 59 66
Öğrenci Sayısı 1857 1674 1715
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 33 28 26

                                                                                                                                                                                                     Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2020 2021 2022
Öğle Yemeği Bursu 14 14 16
ÜNİYURT Barınma Bursu
Toplam 14 14 16

                                                                                                                                                                                                   Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

                                                                                                                                                       

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

 

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2020 2021 2022
Prof. Dr. 11 11 11
Doç. Dr. 6 14 20
Dr. Öğr. Üyesi 27 22 25
Arş. Grv. 20 20 16
Öğr. Grv. (Ders Veren) 5 5 5
Öğr. Grv. (Uygulamalı)
Toplam 69 72 77

                                                                                                                                                                                                   Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

 Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2020 2021 2022
Rektörlük
Akademik Birim 71 76
Toplam   71 76

                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2020 2021 2022
B.A.P. 4 4 3
TÜBİTAK 2 11 5
TAGEM 1
Toplam 7 15 8

                                                                                                                                                                                        Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2020 2021 2022
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 35 68 42
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 65 59 49
WoS endeksinde Atıf Sayısı 171 214 236
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 32 35 29
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 2 1 3
Kitap 5 9 7
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 38 65 55
Google Scholar h-endeksi (ortalama) 6,45 7,33 8,11

                                                                                                                                                                                         Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları

Programın Adı 2021 2022
Okul Öncesi Öğretmenliği 4,29 4,01
Sınıf Öğretmenliği 3,89 3,93
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4,11 4,16
Eğitim Programları ve Öğretim (Tezsiz YL) 4,65 4,65
Eğitim Programları ve Öğretim (Tezli YL) 4,8 4,8
İngilizce Öğretmenliği 4,02 4,03
Türkçe Öğretmenliği 3,72 3,83
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 4
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4,16 3,83
Toplam 4,18 4,14

                                                                                                                                                                                                  Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

 

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2020 2021 2022
Fakülte Sekreteri 1 1 1
Şef 1 1
Bilgisayar İşletmeni 3 4 4
Memur 1 1 3
Teknisyen Yrd 1
Yardımcı Hizmetler 2 2 1
Sürekli İşçi 4 4 4
Toplam 12 13 14

                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Konferans Salonu 1 339,33
Seminer Salonu 1 42.00
Toplantı Salonu 1 71,44
Bilgisayar Laboratuvarı 1 115,7
Derslik 35 2.453,72
Diğer 5.431,53
Toplam 8.537,93

                                                                                                                                                                                         Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

 Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2020 2021 2022
Masaüstü Bilgisayar 144 141 121
Dizüstü Bilgisayar 76 77 75
Tablet Bilgisayar 4 2 2
Projeksiyon 61 63 62
Yazıcı 90 87 88
Fotokopi Makinesi 2 2 1
Tarayıcı 5 5 3
Faks 1 1 1
Sunucu 1 1 1
Barkot Okuyucu
Baskı Makinesi 1 1 1
Fotoğraf Makinesi 7 7 7
Kamera 13 13 13
Televizyon 5 5 5
Masaüstü Bilgisayar 144 141 121
Dizüstü Bilgisayar 76 77 75
Tablet Bilgisayar 4 2 2
Toplam 410 405 380

                                                                                                                                                                                        Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ

 

 Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri

Personel/Öğrenci Bilgiler 2020 2021 2022
Personel Gelen Personel 1 4
Giden Personel 9 9
Öğrenci Gelen Öğrenci 1 1
Giden Öğrenci 5 13

                                                                                                                                                                                                      Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

MEMNUNİYET ANKETLERİ

 

Memnuniyet Düzeyi

Paydaş Adı 2020 2021 2022
Öğrenci 66,56 65,89 66,20
Akademik Personel 80,68 79,75 76,75
İdari Personel 66,49 56,09 72,32
Dış Paydaş 83,60 86,27
Mezun
Eğitsel Performans
Akademik Danışmanlık 75,40 72,89

                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

ETKİNLİK VERİLERİ

 

Halka Açık Sosyal Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Kişisel Sergi
Karma Sergi
Konferans 4 3 10
Konser
Toplam 4 3 10

Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Ağaç Dikme 2 5
Toplam   2 5

                                                                                                                                                                                        Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Atölye Çalışması 2 4
Seminer 2 2
Teknik Gezi 1 2
Toplam   5 8

                                                                                                                                                                                        Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler

Etkinliğin Türü 2020 2021 2022
Mezunlar Paneli 6
Toplam     6

                                                                                                                                                                                        Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2020 2021 2022
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 22 25 29
Panel / Konferans / Söyleşi 4 10 12
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 5 11 21
Atölye ve Proje Çalışmaları 4 4
Yarışma
Film / Belgesel Gösterimi
Konser / Dinleti
Sergi
Tiyatro
Festival / Şölen / Şenlik 1
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı 2
Gezi / Teknik Gezi 1
Toplam 31 50 10

                                                                                                                                                                                       Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler

  Ulusal Uluslararası
2020 2021 2022 2020 2021 2022
Döner Sermaye Protokolleri
Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) 1 1 1
Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.)

                                                                                                                                                                                         Güncellenme Tarihi: 21/03/2023

21 Mart 2023, Salı 148 kez görüntülendi