ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2021 2022 2023 2024
Sınıf Öğretmenliği 298 264 260 251
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 302 268 250 239
Okul Öncesi Öğretmenliği 307 314 316 312
Türkçe Öğretmenliği 277 277 256 249
Fen Bilgisi Öğretmenliği 148 145 145 138
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 236 214 218 218
İngilizce Öğretmenliği 62 150 219 224
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 28 15 5 4
Okul Öncesi Öğretmenliği İ.Ö. 16 6 3 3
Özel Eğitim Öğretmenliği 40 88 88
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 41 93 95
Toplam 1674 1715 1853 1821

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Uluslararası Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2021 2022 2023 2024
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 1 1
Fen Bilgisi Öğretmenliği 5 6 6 6
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 6 6 7 8
İngilizce Öğretmenliği 23 24 25
Okul Öncesi Öğretmenliği 20 10 12 11
Sınıf Öğretmenliği 25 15 15 13
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 5 2 2 1
Türkçe Öğretmenliği 6 5 5 5
Özel Eğitim Öğretmenliği 5 5
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2 4
Toplam 68 68 78 78

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Mezun Sayıları

Programın Adı 2021 2022 2023 2024
Fen Bilgisi Öğretmenliği 63 21 31 2
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 57 67 51
Okul Öncesi Öğretmenliği 137 73 63 1
Sınıf Öğretmenliği 86 94 62 6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 68 65 58 2
Türkçe Öğretmenliği 55 65 52 4
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 14 12 1
Toplam 480 397 318 15

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı 2021 2022 2023
Kontenjan Kayıtlı Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk Oranı (%) Kontenjan Kayıtlı Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk Oranı (%) Kontenjan Kayıtlı Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk Oranı (%)
Sınıf Öğretmenliği 50 52 107 50 50 100 50 52 104
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 50 50 100 50 48 2 99 50 48 2 96
Okul Öncesi Öğretmenliği 60 61 104 60 62 104 60 61 101
Türkçe Öğretmenliği 50 52 104 50 49 1 99 50 51 102
Fen Bilgisi Öğretmenliği 30 31 104 30 34 104 30 31 103
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 50 51 104 50 52 104 50 52 104
İngilizce Öğretmenliği 60 62 104 60 62 104 60 61 101
Özel Eğitim Öğretmenliği 40 39 1 99 40 41 102
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 40 40 100 40 39 1 98
Toplam 350 359  – 100 430 436  – 100 430 436 3 100

Güncellenme Tarihi: 07/11/2023

 

Taban/Tavan Puan Durumları

Programın Adı 2021 2022 2023
Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı
Fen Bilgisi Öğretmenliği 261,28 309,80 306,58 401,78 312,21 407,71
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 352,44 438,37 407,32 444,91 407,15 453,82
İngilizce Öğretmenliği 374,79 408,00 404,27 443,54 406,94 432,41
Okul Öncesi Öğretmenliği 346,52 377,86 394,71 439,84 396,61 456,40
Özel Eğitim Öğretmenliği 407,03 455,88 412,52 436,06
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 353,09 396,28 357,77 403,68
Sınıf Öğretmenliği 312,23 346,43 366,55 420,51 367,82 418,51
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 310,86 351,11 353,58 427,32 355,39 420,04
Türkçe Öğretmenliği 341,00 382,55 381,74 441,15 384,67 430,67

Güncellenme Tarihi: 07/11/2023

 

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2021 2022 2023 2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 59 66 65 70
Öğrenci Sayısı 1674 1715 1853 1821
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 28 26 29 26

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2021 2022 2023 2024
Öğle Yemeği Bursu 14 16
ÜNİYURT Barınma Bursu
Toplam 14 16  –

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

                                                                                                                                                         

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2021 2022 2023 2024
Prof. Dr. 11 11 14 15
Doç. Dr. 14 20 21 21
Dr. Öğr. Üyesi 22 25 26 30
Arş. Grv. 20 16 18 14
Öğr. Grv. (Ders Veren) 5 5 4 4
Öğr. Grv. (Uygulamalı)
Toplam 72 77 83 84

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2021 2022 2023 2024
Rektörlük
Akademik Birim 71 76 81
Toplam 71 76 81

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2021 2022 2023
B.A.P. 4 3
TÜBİTAK 11 5 2
TAGEM
Toplam 15 8 2

Güncellenme Tarihi: 07/11/2023

 

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2021 2022 2023
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 68 42 20
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 59 49 37
WoS endeksinde Atıf Sayısı 214 236 283
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 35 29 21
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 1 3
Kitap 9 7 3
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 65 55 53
Google Scholar h-endeksi (ortalama) 7,33 8,11 8,31

Güncellenme Tarihi: 07/11/2023

 

Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları

Programın Adı 2021 2022 2023
Okul Öncesi Öğretmenliği 4,29 4,01 4,29
Sınıf Öğretmenliği 3,89 3,93 3,90
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4,11 4,16 3,96
Eğitim Programları ve Öğretim (Tezsiz YL) 4,65 4,65
Eğitim Programları ve Öğretim (Tezli YL) 4,8 4,8
İngilizce Öğretmenliği 4,02 4,03 4,09
Türkçe Öğretmenliği 3,72 3,83 3,64
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 4 3,98
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4,16 3,83 4,15
Özel Eğitim Öğretmenliği 4,28
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4,17
Toplam 4,18 4,14 4,05

Güncellenme Tarihi: 07/11/2023

 

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2021 2022 2023 2024
Fakülte Sekreteri 1 1 1 1
Şef 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 4 4 4 4
Memur 1 3 3 3
Büro Personeli 1 2
Yardımcı Hizmetler 2 1 1 1
Sürekli İşçi 4 4 4 4
Toplam 13 14 14 16

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Konferans Salonu 1 339,33
Seminer Salonu 1 42.00
Toplantı Salonu 1 71,44
Bilgisayar Laboratuvarı 1 115,7
Derslik 35 2.453,72
Diğer 5.431,53
Toplam 8.537,93

Güncellenme Tarihi: 07/11/2023

 

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2021 2022 2023
Masaüstü Bilgisayar 141 121 108
Dizüstü Bilgisayar 77 75 80
Tablet Bilgisayar 2 2 2
Projeksiyon 63 62 62
Yazıcı 87 88 87
Fotokopi Makinesi 2 1 2
Tarayıcı 5 3 3
Faks 1 1 1
Sunucu 1 1 1
Barkot Okuyucu
Baskı Makinesi 1 1 1
Fotoğraf Makinesi 7 7 6
Kamera 13 13 13
Televizyon 5 5 5
Toplam 405 380 371

Güncellenme Tarihi: 07/11/2023

 

DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ

Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri

Personel/Öğrenci Bilgiler 2021 2022 2023
Personel Gelen Personel 1 4 17
Giden Personel 9 9 12
Öğrenci Gelen Öğrenci 1 29
Giden Öğrenci 5 13 22

Güncellenme Tarihi: 07/11/2023

 

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Memnuniyet Düzeyi

Paydaş Adı 2021 2022 2023
Öğrenci 65,89 66,20 65,51
Akademik Personel 79,75 76,75 75,45
İdari Personel 56,09 72,32 84,22
Dış Paydaş 83,60 86,27 82,73
Mezun 54,78
Eğitsel Performans
Akademik Danışmanlık 75,40 72,89 73,04

Paydaş memnuniyet anketleri, Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından her yıl Kasım ayı içerisinde uygulandığından, 2024 yılı için veri henüz oluşmamıştır.

Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

 

ETKİNLİK VERİLERİ

Halka Açık Sosyal Etkinlikler

Etkinlik Türü 2021 2022 2023
Kişisel Sergi
Karma Sergi
Konferans 3 10 16
Konser
Toplam 3 10  16

Güncellenme Tarihi: 07/11/2023

 

Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

Etkinlik Türü 2021 2022 2023
Ağaç Dikme 2 5 1
Toplam 2 5 1

Güncellenme Tarihi: 07/11/2023

 

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü 2021 2022 2023
Atölye Çalışması 2 4
Seminer 2 2 3
Teknik Gezi 1 2 1
Toplam 5 8 4

Güncellenme Tarihi: 07/11/2023

 

Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler

Etkinliğin Türü 2021 2022 2023
Mezunlar Paneli 6
Toplam  – 6  –

Güncellenme Tarihi: 07/11/2023

 

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2021 2022 2023
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 25 29 11
Panel / Konferans / Söyleşi 10 12 12
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 11 21 4
Atölye ve Proje Çalışmaları 4 4 4
Yarışma
Film / Belgesel Gösterimi
Konser / Dinleti 1
Sergi
Tiyatro
Festival / Şölen / Şenlik 1
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı 2 6
Gezi / Teknik Gezi 1 1
Toplam 50 10  39

Güncellenme Tarihi: 07/11/2023

 

Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler

  Ulusal Uluslararası
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Döner Sermaye Protokolleri
Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) 1 1 1
Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.)

Güncellenme Tarihi: 07/11/2023

 

21 Mart 2023, Salı 1174 kez görüntülendi