Fakülte Komisyonları

Fakültemiz Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri

Unvanı Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZDİNÇ Birim Kalite ve Risk Sorumlusu
Prof.Dr. Ersin KIVRAK Alt Birim Kalite ve Risk Elçisi
Doç.Dr. Nil DUBAN Alt Birim Kalite ve Risk Elçisi
Doç.Dr. Münevver CAN YAŞAR Alt Birim Kalite ve Risk Elçisi
Doç.Dr. Nusret KOCA Alt Birim Kalite ve Risk Elçisi
Prof. Dr. Gürbüz OCAK Alt Birim Kalite ve Risk Elçisi
Dr. Öğr. Üyesi Bayram ÇETİNKAYA Alt Birim Kalite ve Risk Elçisi

 

Bölüm Muafiyet/İntibak Komisyonları 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Prof. Dr. Ersin KIVRAK (Başkan)
Prof. Dr. Murat PEKER (Üye)
Dr. Öğr. Muhammed Racai TÜRKMEN (Üye)
Temel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR (Başkan)
Doç. Dr. Nil DUBAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Özgün UYANIK AKTULUN (Üye)
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Prof. Dr. Celal DEMİR (Başkan)
Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL  (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Bayram ÇETİNKAYA (Üye)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHRAMAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZDİNÇ (Üye)
Arş. Gör. Dr. Erhan ÜNAL (Üye)
Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Gürbüz OCAK (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜLTEKİN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin TÜRKOĞLU (Üye)

Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörleri

Unvanı Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZDİNÇ Fakülte Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Hamiden KARACA Temel Eğitim Bölümü
Dr. Ahmet Murat UZUN BÖTE Bölümü
Arş.Gör. Mehmet Tamer KAYA Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Arş.Gör. Ramazan EROL Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 

Genel Kültür Dersleri Koordinatörü : Doç.Dr. Bülent AYDOĞDU

 

Bölüm Yatay Geçiş Komisyonları

Bölüm/Anabilim Dalı Komisyon Üyeleri
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 

Prof. Dr. Ersin KIVRAK (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Nimet AKIN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Salih PAŞA (Üye)
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Prof. Dr. Celal DEMİR(Başkan)
Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Bayram ÇETİNKAYA(Üye)
Temel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özgün UYANIK AKTULUN (Başkan)
Doç. Dr. Nil DUBAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe AKYOL (Üye)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHRAMAN(Başkan)
Arş. Gör. Dr. Ahmet Murat UZUN(Üye)
Arş. Gör.  Dr. Erhan ÜNAL(Üye)

Öğle Yemeği, Burs ve Barınma Komisyonu

Unvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi  Fatih ÖZDİNÇ (Başkan) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.D. Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Şalih PAŞA (Üye) Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN (Üye) Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Şaban ORTAK (Üye) Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
Nilüfer ERDOĞAN (Üye) Fakülte Sekreteri

 

Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Diğer Burslar Komisyonu

Unvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZDİNÇ (Başkan) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.D. Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜNGÖR (Üye) Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin TÜRKOĞLU (Üye) Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi A.D. Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Eray EĞMİR (Üye) Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim A.D. Öğretim Üyesi
Nilüfer ERDOĞAN (Üye) Fakülte Sekreteri

 

Hızlı Erişim