Bölüm Amaçları Ve Avantajları

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünün temel amacı öğretim teknolojileri ve bilgi teknolojileri konularında öğretmen adaylarına lisans eğitimi vererek yaratıcı düşünme, etkili iletişim, araştırma ve sorgulama, problem çözme becerilerini kullanabilen, öğrenci ve öğretmenlik meslek sevgisini benimsemiş, nitelikli bilişim teknolojileri öğretmenleri yetiştirmektir. Dört yıllık lisans programında öğrencilerin teknik konularda olduğu kadar sosyal,  kültürel ve entelektüel yönlerden de kendilerini geliştirmeleri için gerekli ders ve etkinliklere yer verilmektedir. Bu bağlamda öğretmen adaylarına bilişim teknolojileri ve öğretim teknolojileri ışığında güncel ve uygulamaya dönük bilgiler sunulmaktadır. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin mezuniyet sonrası iş alanları açısından pek sorunları olmayacaktır, mezun durumdaki öğrenciler (öğretmenler) devlet ve özel statülü okullarda bilişim teknolojileri öğretmeni, üniversitelerin BÖTE bölümlerinde akademisyen, eğitim öğretim teknoloğu, eğitim yazılımı geliştirme uzmanı, web tasarımcısı olarak çalışabilmektedirler.

Bölümün Akademik Ve Teknolojik Gelişmeler İçerisindeki Yeri

Günümüzde hem bilgi kapsamı, hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır.  Bu oluşumlar, doğal olarak öğrenme-öğretme biçimlerini etkilemektedir.  Öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar teknolojinin, özellikle bilgisayara dayalı teknolojilerin vazgeçilmezliği eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yolları arayışına itmektedir. Böylece Öğretim-Öğrenme Teknolojileri bir bilim dalı olarak, teknolojinin gelişmesi ile birlikte varlığını oluşturmaya başlamıştır.  Bu durum son yıllarda çoklu-ortam teknolojileri ve web teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte daha da önem kazanmıştır. Gerek dünyanın çeşitli ülkelerinde ve gerekse Türkiye’de git gide önemini artıran Öğretim Teknolojileri ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinim kendini hissettirmektedir. 

Bölüm Öğretim Elemanları

Bölümde 3 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca üniversitemizin diğer fakültelerinden ilgili öğretim üyeleri alanlarıyla ilgili dersleri yürütmektedir.

Bölümün Fiziki Yapısı

Bölümümüzde tam donanımlı, multimedya özelliğine sahip bilgisayarlardan oluşan 2 bilgisayar laboratuvarı şu anda bölüm öğrencileri tarafında kullanılmaktadır. Bilgisayar laboratuvarında 2 adet projeksiyon cihazı ve internet bağlantısı bulunmaktadır.

24 Aralık 2015, Perşembe 5479 kez görüntülendi