Fakülte Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL Eğitim Fakültesi Dekanı (Başkan)
Doç. Dr. Bülent AYDOĞDU Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Bilal UYSAL Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye)
Prof. Celal DEMİR Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı (Üye)
Prof. Dr. Ersin KIVRAK Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm  Başkanı(Üye)
Prof. Dr. Gürbüz OCAK Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı (Üye)
Metin YALÇIN İl Milli Eğitim Müdürü (Dış paydaş)
Gürbüz BIDIK İl Milli Eğitim Şube Müdürü (Dış paydaş)
Yaşar KALE Kamil Miras Anadolu Lisesi Müdürü (Dış paydaş)
Mehmet DOĞAN Hüseyin Sümer Ortaokulu Müdürü (Dış paydaş)

Hızlı Erişim