Fakülte Danışma Kurulu

Prof. Dr. Murat PEKER Eğitim Fakültesi Dekanı (Başkan)
Doç. Dr. Bülent AYDOĞDU Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye)
Dr. Öğr. Üy. Fatih ÖZDİNÇ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye)
Prof. Celal DEMİR Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı (Üye)
Prof. Dr. Ersin KIVRAK Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm  Başkanı(Üye)
Prof. Dr. Gürbüz OCAK Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı (Üye)
Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR Temel Eğitim Bölüm Başkanı (Üye)
Metin YALÇIN İl Milli Eğitim Müdürü (Dış paydaş)
Gürbüz BIDIK İl Milli Eğitim Şube Müdürü (Dış paydaş)
Yaşar KALE Kamil Miras Anadolu Lisesi Müdürü (Dış paydaş)
Mehmet DOĞAN Hüseyin Sümer Ortaokulu Müdürü (Dış paydaş)

Hızlı Erişim