Eğitim Fakültesi İş Akış Süreçleri

Öğrenci İşleri Birimi

 1. Kayıt İşlemleri
 2. Ders Açma ve Danışman Atama İşlemleri
 3. Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri (İlk Defa Kayıt Yaptıran Öğrenciler)
 4. Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri (Yatay-Dikey Geçişler, Yaz Okulu)
 5. Öğrenci Kimliği Dağıtım İşlemleri
 6. Öğrenci Belgesi, Transkript vb. Talepleri.
 7. Öğrenci Kimliği Yenileme İşlemleri
 8. Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi
 9. Mazeret Sınavı İşlemleri
 10. Tek Ders Sınavı İşlemleri
 11. Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri
 12. Yatay Geçiş İşlemleri
 13. İlişik Kesme İşlemleri
 14. Mezuniyet İşlemleri
 15. Yaz Okulu İşlemleri
 16. Fakültemiz Öğrencilerinin Başka Üniversitelerin Yaz Okulundan Ders Alma İşlemleri
 17. Harç İade İşlemleri
 18. Öğrenci Disiplin İşlemleri

Personel İşleri Birimi

 1. Göreve Başlama İşlemleri
 2. Görevden Ayrılma İşlemleri
 3. Yıllık İzin İşlemleri
 4. Ücretsiz İzin İşlemleri
 5. Sağlık İzni İşlemleri
 6. Doğum Öncesi ve Sonrası İzin ve Doğum Yardımı İşlemleri
 7. Akademik Personelin Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme İşlemleri
 8. Yolluklu Yevmiyeli Görevlendirmeler (39. Madde)
 9. Araştırma Görevlisi Alım Süreci
 10. Araştırma Görevlileri Süre Uzatma İşlemleri
 11. Doktor Öğretim Üyesi Alım İşlemleri
 12. Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma
 13. Ders Görevlendirme İşlemleri (2547-40a)
 14. Gelen Evrak Kayıt İşlemleri
 15. Kurum ve Şahıslardan Gelen Evrak İşlemleri
 16. Personel Disiplin İşlemleri
 17. Yazışmalar

Tahakkuk Birimi

 1. Maaş İşlemleri
 2. Ek Ders Ödeme İşlemleri
 3. Yolluk İşlemleri
 4. Yersiz ve Fazla Yapılan Ödemelerin İade İşlemleri
 5. Giyim Yardımı İşlemleri
 6. Mal Bildirimi Beyanı İşlemleri
 7. Ödenek Talebi İşlemleri
 8. Bütçe Hazırlama İşlemleri
 9. Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci Belirleme İşlemleri
 10. Maaş Farkı İşlemleri

Taşınır Kayıt Birimi

 1. Doğrudan Temin Yoluyla Satınalma İşlemleri
 2. Satınalma Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri
 3. Devir Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri
 4. Devir Yoluyla Taşınır Çıkış İşlemleri
 5. Demirbaş Eşya Zimmetleme İşlemleri
 6. Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri
 7. Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri
 8. Hurdaya Ayırma Yoluyla Taşınır Çıkış İşlemleri
 9. Yıl Sonu İşlemleri
 10. Sürekli İşçi Puantaj İşlemleri

İş Akış Süreçleri Kısaltmalar Sözlüğü

09 April 2021, Friday 3392 kez görüntülendi