VİZYON
Yükseköğretim Kurulu’nun izin verdiği alanlarda, onun öngördüğü programlarla öğretmen yetiştirmektir. Fakültemiz, öğretmen eğitimini ve bu alandaki araştırma ve öğretim etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunan öğretmenleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

 

MİSYON
Yeni eğitim teknolojilerini izleyen ve üreten, yenilikçi, yaratıcı, etik değerleri gelişmiş, paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği kurabilen, çağdaş anlamda toplumsal dönüşüm sürecinde önderlik rolü üstlenen bir akademik kadro ile ülkemizin ve insanlığın geleceğini biçimlendirecek olan eğitimcileri ve eğitim araştırmacılarını yetiştirmektir.

 

2023 YILI HEDEFLERİ

  1. Fakültemiz öğretim elemanları tarafından Erasmus değişim programlarına en az 10 başvuru yapılmasını sağlamak (H.1.2.*)
  2. Fakültemiz öğrencileri tarafından Erasmus, Mevlana ve Farabi vb. değişim programlarına en az 10 başvuru yapılmasını sağlamak (H.1.4.*)
  3. Fakültemiz öğretim üyelerinin TÜBİTAK, TÜBA veya Avrupa Birliği tarafından desteklenen en az 2 adet projede yürütücü veya araştırmacı olarak yer almasını sağlamak (H.2.1.*)
  4. SSCI/SCI/ESCI indekslerinde taranan dergilerde en az 20 adet makale yayınlamak (H.2.1.*)
  5. Eğitim Yönetimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dallarında Yüksek Lisans programı açılması için başvuruda bulunmak (H.2.4.*)
  6. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında Doktora programı açılması için başvuruda bulunmak (H.2.4.*)
  7. Fakültemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliğini (proje, ikili işbirliği protokolü vb.) artırmak (H.3.1.*)
  8. Paydaşların memnuniyet düzeyini bir önceki yıla göre % 5 oranında artırmak (H.3.3.*)
  9. Fakültemiz bünyesinde öğrenciler için sosyal etkinlik salonu oluşturmak (H.4.4.*)
  10. Fakültemiz bünyesinde öğrenciler için uygulama sınıfı oluşturmak (H.4.4.*)

*:Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

Hedeflere Yönelik Riskler için tıklayınız.

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları

2022 Yılı Hedefleri

21 March 2018, Wednesday 4552 kez görüntülendi