NOT : Sol taraftan bölüm seçerek bölüm bazlı filtreleme yapabilirsiniz.


Prof. Dr. Nusret KOCA

Dekan
Temel Eği̇ti̇m Bölümü

:0272 218 1702-1750
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Eray EĞMİR

Dekan Yrd.
Eği̇ti̇m Bi̇li̇mleri̇ Bölümü

:0272 218 1704-1728
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Mehmet ERKOL

Dekan Yrd.
Matemati̇k Ve Fen Bi̇li̇mleri̇ Eği̇ti̇mi̇ Bölümü

:0272 218 1703-1743
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Nusret KOCA

Bölüm Başkanı
Temel Eği̇ti̇m Bölümü

:0272 218 1702-1750
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Fatma Betül ŞENOL

Bölüm Başkanı
Özel Eği̇ti̇m Bölümü

:0272 218 1758
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Celal DEMİR

Bölüm Başkanı
Türkçe Ve Sosyal Bi̇li̇mler Eği̇ti̇mi̇ Bölümü

:0272 218 1726
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Gürbüz OCAK

Bölüm Başkanı
Eği̇ti̇m Bi̇li̇mleri̇ Bölümü

:0272 218 1753
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Fati̇h GÜNGÖR

Bölüm Başkanı
Yabancı Di̇ller Eği̇ti̇mi̇ Bölümü

:0272 218 1788
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Ersi̇n KIVRAK

Bölüm Başkanı
Matemati̇k Ve Fen Bi̇li̇mleri̇ Eği̇ti̇mi̇ Bölümü

:0272 218 1748
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Ahmet Ali̇ GAZEL

Türkçe Ve Sosyal Bi̇li̇mler Eği̇ti̇mi̇ Bölümü
:0272 218 1737
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Bülent AYDOĞDU

Matemati̇k Ve Fen Bi̇li̇mleri̇ Eği̇ti̇mi̇ Bölümü
:0272 218 1721
:
:Akademik CV