Dekanlık

Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL

Dekan

 

Doç. Dr. Bülent AYDOĞDU

Dekan Yardımcısı

 

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Bilal UYSAL

   

 

 

 

 

 

Nilüfer ERDOĞAN

Fakülte Sekreteri  

 

Hızlı Erişim