Dekanlık

Prof. Dr. Murat PEKER

Dekan

 

Doç. Dr. Bülent AYDOĞDU

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZDİNÇ

Dekan Yardımcısı

   

 

 

 

 

 

Nilüfer ERDOĞAN

Fakülte Sekreteri  

 

Hızlı Erişim