Eğitim Fakültesi Birim Danışma Kurulu Toplantısı 04.06.2024 Tarihinde saat 15.00’te Eğitim Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda üniversitemizin almaya hak kazandığı 5 yıllık tam akreditasyon birim danışma kurulu üyelerine tanıtıldı ve üniversitemiz anket sisteminde (anket.aku.edu.tr) yer alan İşveren Memnuniyet Anketinin birim danışma kurulu üyeleri tarafından doldurulmasının sağlanması ve anket hakkında görüş ve önerilerin alınması gündemi ele alındı. Akademik birimler tarafından yapılan/yapılması planlanan toplumsal katkı faaliyetlerinin konuşulduğu toplantıda Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması süreçlerine ilişkin hususların görüşülerek toplantı tamamlandı.

06 Haziran 2024, Perşembe 67 kez görüntülendi