Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kayıtları 21.10.2021 saat 17.30’a kadar uzatılmıştır. Daha önce ilan edilen alanlardan olmak şartıyla (ön kayıt yaptırmasa da) kontenjan dahilinde kayıt yapılacaktır.
Kesin Kayıt Bilgileri
-Kayıt Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1. Kat, 2.Kat
– Kayıt Tarihi: 21 Ekim 2020 Perşembe saat 09:00 – 17:30 arası
-Kesin kayıt işlemleri şahsen veya noter onaylı vekâletname ile yapılacaktır.
-Kesin Kayıtta istenen belgeler:
1. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi (kayıt dilekçesi için tıklayınız.)
2. Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
3. Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
5. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
6. Öğrenim ücreti güz ve bahar yarıyılı için toplam 3670 TL’dir. Öğrenim ücretinin İlk taksiti (güz dönemi) olan 1835 TL’nin TR53 0001 5001 5800 7313 9700 96 no’lu Vakıfbank Afyonkarahisar Şubesi Döner Sermaye hesabına yatırıldığına dair banka dekontu (dekontta Öğrencinin Adı-Soyadı, TC kimlik numarası ve Pedagojik Formasyon Ücreti 1. Taksit açıklaması yer almalıdır)
Önemli Notlar:
* Doğru beyanda bulunmayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
* Kesin kayıt yapıldıktan sonra alınan ücretlerin iadesi yapılmayacaktır.
* Mezun öğrencilerden transkriptlerinde not ortalaması 100’lük sisteme göre olanlar YÖK not dönüşüm sistemini esas alacaklardır. (Not girişinde 4’lük sistem esas alınacaktır)
*Kesin kayıtlar şahsen yapılacaktır.
* Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı harç ücreti (3670 TL) iki eşit taksitte (1835 TL + 1835 TL) dönem başlarında bankaya yatırılacaktır.

20 Ekim 2021, Çarşamba 3803 kez görüntülendi