Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan Kuramsal Eğitimbilim Dergisi / Journal of Theoretical Educational Science, Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) tarafından alan indeksi olarak kabul edilen ERIC (Education Resources Information Center) tarafından 2020 yılındaki sayıları da kapsayacak şekilde taranacaktır. ERIC indeksi doçentlik şartlarında da önemli bir yere sahip olması dolayısıyla tüm dünya tarafından nitelikli bir indeks olarak dikkat çekmektedir. Halihazırda Türkiye’de ERIC indeksinde yer alan dergi sayısı 20’den azdır, ülkemizdeki bir Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan ve ERIC tarafından taranan tek dergi özelliği taşımaktadır.

2008 yılından bu yana yayın hayatına devam eden dergimiz, TR Dizin başta olmak üzere birçok dizin tarafından hali hazırda indekslenmekte. Dergi 2008-2011 yılları arasında yılda 2 sayı yayımlamış, 2011’den bu yana ise 4 sayı yayımlamaktadır. 2019 yılının son sayısından bu yana yayın hayatına sadece İngilizce makale kabul ederek devam eden Dergi, yayın kalitesi artan/yeni indekslerde taranmak üzere izlemeye alınan bir dergi olmayı başarmıştır. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi / Journal of Theoretical Educational Science bu süreçte Scopus ve ESCI gibi indekslere de başvuru yapmış ve karar beklenmektedir. Fakülte dergimiz ileriki yıllarda tüm dünyada en prestijli indeks olarak kabul edilen SSCI (Social Sciences Citation Index) tarafından da taranmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda çalışmaktadır.

Dergimizin bu günlere gelmesinde katkı sunan editörlerimiz Öğr. Gör. Mehmet Yapıcı (2008 – 2011), Prof. Dr. Murat Peker (2012 – 2017) ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Güngör’e (2017 – …) çok teşekkür ediyoruz. Yine dergimizde 2012 – 2018 yılları arasında dizgi sorumluluğunu alan Fatih Güngör’e, 2018’in son sayısından bu güne dizgi noktasında yardımcı olan Mehmet Ertürk Geçici’ye ve 2021 yılından itibaren sayılarımızda İngilizce akıcılık bakımından son okumayı gerçekleştiren Merve Vezir’e de katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca dergimizin bu günlere gelmesinde büyük katkıları olan editör kurulumuzdaki öğretim üyelerimize ve fakülte dekanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

04 Şubat 2021, Perşembe 5521 kez görüntülendi