Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı başvurularında boş kalan kontenjanlar:

  • Beden Eğitimi: 5
  • Biyoloji: 4
  • Coğrafya: 1
  • Sosyoloji: 2
  • Görsel Sanatlar: 1
  • Konaklama ve Seyahat: 6
  • Muhasebe ve Finansman: 3
  • Tarih: 3
  • Türk Dili ve Edebiyatı: 2
  • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı: 2  

şeklinde olup yukarıda boş kalan alanlara online ön başvuruda bulunan adaylar içerisinden sıralamadaki genel not ortalamaları dikkate alınarak (eşitlik durumunda ÖSYM puanı dikkate alınacak) 6 Şubat Perşembe saat 10.00’da Eğitim Fakültesi öğrenci işleri kayıt bürosu önünde bulunan adaylardan yukarıda belirtilen alanlara kayıt yapılarak kesin kayıt işlemi tamamlanacaktır.

Kesin Kayıt Bilgileri

Kayıt Yeri : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1. Kat, Öğrenci İşleri Bürosu

– İkinci Yedek Kayıt Tarihi : 06 Şubat 2020 Perşembe saat 10:00-12:00 arası

Kesin kayıt işlemleri şahsen veya noter onaylı vekaletname ile yapılacaktır.

Kesin Kayıtta istenen belgeler:

1) Dilekçe (Matbu dilekçe örneği için tıklayınız)

2) Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi

3) Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma

4) Onaylı Lisans Not Durum Belgesi

5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

6) İki Adet Vesikalık Fotoğraf

7) I. Dönem için 1025 TL harç ücretinin TR45 0001 5001 5800 7303 5116 03 no’lu Vakıfbank Afyonkarahisar Şubesi Döner Sermaye hesabına yatırıldığına dair banka dekontu (Açıklama olarak “TC Kimlik No ve Formasyon 2019-2020 BAHAR 1. Taksit” yazılmalıdır.)

Önemli Notlar:

* Herhangi bir öğretmenlik alanında boş kontenjan kalması halinde diğer gruplardan da yeterli başvuru olmaması durumunda kontenjanlar diğer alanlara aktarılabilecektir.

* Pedagojik formasyon sertifika programı dersleri başlamadan önce herhangi bir yasal düzenleme yapılması durumunda alınan ücretlerin iadesi (yasal kesintiler ve ödemeler yapıldıktan sonra kalan kısmının ödemesi) yapılacaktır.

* Doğru beyanda bulunmayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

* Mezun öğrencilerden transkriptlerinde not ortalaması 100’lük sisteme göre olanlar YÖK not dönüşüm sistemini esas alacaklardır. (Not girişinde 4’lük sistem esas alınacaktır)

*Kesin kayıtlar şahsen yapılacaktır.

* Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı harç ücreti (2050 TL) iki eşit taksitte (1025 TL + 1025 TL) dönem başlarında bankaya yatırılacaktır.

 

Akademik takvim için tıklayınız

05 Şubat 2020, Çarşamba 2856 kez görüntülendi