PEDAGOJİK FORMASYON KONTENJANLARI

Programlar Kontenjan Atamaya Esas Olan Öğretmenlik Alanlarına Başvurabilecek Yükseköğretim Programları
AKÜ 3. ve 4.sınıf öğrencileri AKÜ ve diğer üniversitelerin mezun öğrencileri
Biyoloji 22 2 -Biyoloji Bölümü

-Moleküler Biyoloji ve Genetik

-Biyoteknoloji ve Moleküler biyoloji

Kimya 7 1 -Kimya Bölümü

-Kimya Mühendisliği

Coğrafya 58 6 -Coğrafya Bölümü
Felsefe Felsefe 25 3 -Felsefe Bölümü  (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

-Sosyoloji Bölümü  (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

Sosyoloji 47 5
Matematik 36 4 -Matematik Bölümü

-Matematik- Bilgisayar Bölümü (Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler)

-Matematik Mühendisliği

Tarih 72 8 -Tarih Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 65 7 -Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

-Türk Halkbilimi Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri 58 6
Beden Eğitimi 43 5 -Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

-Spor Bilimleri Fakültesi

-Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Görsel Sanatlar 14 2 -Resim

-Geleneksel Türk Sanatları

-Geleneksel Türk El Sanatları

-Görsel Sanatlar Bölümü

-Resim Anasanat Dalı

-Heykel

Müzik 50 6 -Güzel Sanatlar Fakültesi İlgili Bölümleri*

-Devlet Konservatuvarı İlgili Bölümleri*

* https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/13170041_9_cizelgeveesaslar.pdf

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 14 2 -Seyahat İşletmeciliği

-Konaklama İşletmeciliği

-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ile Turizm ve Otel -İşletmeciliği Yüksek Okullarının İlgili Bölümleri

Yiyecek İçecek Hizmetleri 14 2 – Gastronomi ve Mutfak Sanatları

-Beslenme ve Diyetetik

-Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü

Muhasebe ve Finansman 14 2 -İktisat

-İşletme

– Maliye

– Muhasebe

TOPLAM 600

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 2019-2020 bahar yarıyılında alınacak öğrenciler için Akademik Takvim

 1.YARIYIL

BAŞLANGIÇ  BİTİŞ
Kesin Kayıt Tarihleri 03 Şubat 2020 04 Şubat 2020
Birinci Yedek Kayıt Tarihleri 05 Şubat 2020 (10.00-17.30 saatleri arası)
İkinci Yedek Kayıt Tarihi 06 Şubat 2020  (10.00-12.00 saatleri arası)
Ders Kayıtları 03 Şubat 2020 07 Şubat 2020
Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri 14 Şubat 2020 21 Mayıs 2020
Ara Sınav Tarihleri Ara sınavlar ders saati dışında 06.04.2020 ve 13.04.2020 tarihlerinde yapılacaktır.
Mazeret Sınavı 06 Mayıs 2020 07 Mayıs 2020
Final Sınav Tarihleri 04 Haziran 2020 12 Haziran 2020
Bütünleme Sınav Tarihleri 24 Haziran 2020 27 Haziran 2020
Tek Ders Sınav Tarihi 06 Temmuz 2020 06 Temmuz 2020

*1 Mayıs 2020 tarihinde yapılamayan dersler 3 Mayıs 2020 (Pazar) tarihinde yapılacaktır.

 2.YARIYIL

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı II. yarıyıl akademik takvimi, Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Akademik takvimi belirlendikten sonra (2020 Eylül ayından itibaren olacak şekilde) ilan edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI                                                                                                                                        

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Afyon Kocatepe Üniversitesinin yukarıda belirtilen alanlarından mezunlar, bu alanlarda öğrenim gören 3. ve 4. sınıfta okumakta olan öğrenciler ile diğer üniversitelerin mezun öğrencileri (kontenjan dâhilinde) başvurabilir.

ADAYLARIN SEÇİMİNDE DİKKATE ALINACAK KRİTER

Öğrenimine devam eden öğrencilerin genel not ortalamasına, mezun olan öğrencilerin mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır. Not ortalaması eşit olanlarda mezun olduğu programa girdikleri tarihteki ÖSYM puanları esas alınacaktır.

KESİN KAYITLAR

Ön kayıtlar için tıklayınız (27 Ocak 2020’de ön kayıt sistemi aktif olacaktır.)

27 – 30 Ocak 2020 (saat 23:59’a kadar) tarihleri arası internet başvuruları

 

KESİN KAYITLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER*

–AKÜ veya diğer üniversite mezun öğrencileri için;

1- Online yapılan Başvuru Kayıt Formu

2- ÖSYM Giriş Belgesi

3- Not durum (Transkript) belgesi

– Afyon Kocatepe Üniversitesinde Öğrenimine devam eden 3. ve 4. sınıf öğrenciler için;

1- Online yapılan Başvuru Kayıt Formu

2- ÖSYM Giriş Belgesi

3- Not durum (Transkript) belgesi (Ön kayıt tarihinde beyan edilen transkript belgesi teslim edilecek)

NOT:

* Başvurunuzu onaylattıktan sonra online sistemden onaylanıp onaylanmadığını kontrol ediniz. Başvurusu onaylanmayanların başvurusu geçersiz kabul edilecektir.

* Pedagojik formasyon sertifika programı dersleri başlamadan önce herhangi bir yasal düzenleme yapılması durumunda alınan ücretlerin iadesi (yasal kesintiler ve ödemeler yapıldıktan sonra kalan kısmının ödemesi) yapılacaktır.

* Doğru beyanda bulunmayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

* Mezun öğrencilerden transkriptlerinde not ortalaması 100’lük sisteme göre olanlar YÖK not dönüşüm sistemini esas alacaklardır. (Not girişinde 4’lük sistem esas alınacaktır)

*Kesin kayıtlar şahsen yapılacaktır.

* Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı harç ücreti (2050 TL) iki eşit taksitte (1025 TL + 1025 TL) dönem başlarında bankaya yatırılacaktır.

* Herhangi bir öğretmenlik alanında boş kontenjan kalması halinde diğer gruplardan da yeterli başvuru olmaması durumunda kontenjanlar diğer alanlara aktarılabilecektir. Asıl ve yedek kayıtlar (1. yedek kayıtlar) sonrasında boş kalan kontenjanlar için 1.yedek kayıtlarından sonraki gün (06 Şubat 2020 Perşembe günü saat 10:00-12.00 saatleri arasında) kayıt bürosu önünde hazır bulunan öğrenciler arasından not ortalaması sıralaması esas alınarak kayıt yapılacaktır.

 

– Ön Kayıt Tarihleri (İnternet) : 27 Ocak 2020 Pazartesi gününden 30 Ocak 2020 Perşembe günü saat 23:59’a kadar.

– Ön Kayıt Sonuçları : 31 Ocak 2020 Cuma (31 Ocak 2020 tarihi saat 08:30 itibariyle Öğrenci İşleri bilgi sistemindeki notlar esas alınacaktır)

– Kesin Kayıt Tarihleri : 03 Şubat 2020 Pazartesi saat 8:30’dan 04 Şubat 2020 Salı saat 17:30’a kadar.

– Birinci Yedek Kayıt Tarihleri : 05 Şubat 2020 Çarşamba saat 10:00’dan saat 17:30’e kadar.

– İkinci Yedek Kayıt Tarihi : 06 Şubat 2020 Perşembe saat 10:00-12:00 arası

– Başvuru Yeri : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Zemin Kat, Başvuru Bürosu

 

15 Kasım 2019, Cuma 34842 kez görüntülendi