PEDAGOJİK FORMASYON KONTENJANLARI

Programlar Kontenjan Atamaya Esas Olan Öğretmenlik Alanlarına Başvurabilecek Yükseköğretim Programları
Biyoloji 16 -Biyoloji Bölümü

-Moleküler Biyoloji ve Genetik

-Biyoteknoloji ve Moleküler biyoji

Kimya 8 -Kimya Bölümü

-Kimya Mühendisliği

Coğrafya 48 -Coğrafya Bölümü
Felsefe Felsefe 24 -Felsefe Bölümü  (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

-Sosyoloji Bölümü  (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

Sosyoloji 48
Matematik 32 -Matematik Bölümü

-Matematik- Bilgisayar Bölümü (Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler)

-Matematik Mühendisliği

Tarih 64 -Tarih Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 56 -Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

-Türk Halkbilimi Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri 40
Beden Eğitimi 24 -Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

-Spor Bilimleri Fakültesi

-Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Görsel Sanatlar 16 -Resim

-Geleneksel Türk Sanatları

-Geleneksel Türk El Sanatları

-Görsel Sanatlar Bölümü

-Resim Anasanat Dalı

-Heykel

Müzik 24 -Güzel Sanatlar Fakültesi İlgili Bölümleri*

-Devlet Konservatuvarı İlgili Bölümleri*

* https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/13170041_9_cizelgeveesaslar.pdf

TOPLAM 400

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 2018-2019 bahar yarıyılında alınacak öğrenciler için Akademik Takvim

 1.YARIYIL

BAŞLANGIÇ  BİTİŞ
Kesin Kayıt Tarihleri 04 Şubat 2019 05 Şubat 2019
Birinci Yedek Kayıt Tarihleri 06 Şubat 2019 (10.00-17.30 saatleri arası)
İkinci Yedek Kayıt Tarihi 07 Şubat 2019  (10.00-12.00 saatleri arası)
Ders Kayıtları 04 Şubat 2019 08 Şubat 2019
Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri 17 Şubat 2019 21 Mayıs 2019
Ara Sınav Tarihleri 06 Nisan 2019 15 Nisan 2019
Mazeret Sınavı 02 Mayıs 2019 03 Mayıs 2019
Final Sınav Tarihleri 25 Mayıs 2019 29 Mayıs 2019
Bütünleme Sınav Tarihleri 12 Haziran 2019 14 Haziran 2019
Tek Ders Sınav Tarihi 26 Haziran 2019 26 Haziran 2019

 *19 Mayıs 2019 tarihinde yapılamayan dersler 21 Mayıs 2019 tarihinde yapılacaktır.

2.YARIYIL

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı II. yarıyıl akademik takvimi, Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Akademik takvimi belirlendikten sonra (2019 Eylül ayından itibaren olacak şekilde) ilan edilecektir.

 BAŞVURU ŞARTLARI                                                                                                                                         

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Afyon Kocatepe Üniversitesinin yukarıda belirtilen alanlarından mezunlar, bu alanlarda öğrenim gören son sınıf öğrencileri ve bu yıl 3. sınıfta okumakta olan öğrenciler başvurabilir.

ADAYLARIN SEÇİMİNDE DİKKATE ALINACAK KRİTER

Öğrenimine devam eden öğrencilerin genel not ortalamasına, mezun olan öğrencilerin mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır. Not ortalaması eşit olanlarda mezun ve ya okumakta olduğu programa girdikleri tarihteki esas ÖSYM puanlarına bakılır.

KESİN KAYITLAR

Ön kayıtlar için tıklayınız (Ön kayıt sistemi 28 Ocak 2019′ da aktif olacaktır.)

(28 – 31 Ocak 2019 (saat 23:59’a kadar) tarihleri arası internet başvuruları)

KESİN KAYITLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER *

–Afyon Kocatepe Üniversitesinden Mezun öğrenciler için;

1-Online yapılan Başvuru Kayıt Formu

2-ÖSYM Giriş Belgesi

3-Not durum (Transkript) belgesi

– Afyon Kocatepe Üniversitesinde Öğrenimine devam eden öğrenciler için;

1-Online yapılan Başvuru Kayıt Formu

2-ÖSYM Giriş Belgesi

3-Not durum (Transkript) belgesi (Ön kayıt tarihlerinde beyan edilen transkript belgesi teslim edilecektir)

NOT: * Başvurunuzu onaylattıktan sonra online sistemden onaylanıp onaylanmadığını kontrol ediniz. Başvurusu onaylanmayanların başvurusu geçersiz kabul edilecektir.

* Doğru beyanda bulunmayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

* Mezun öğrencilerden transkriptlerinde 100’lük sisteme göre not ortalaması olanlar YÖK not dönüşüm sistemini esas alacaklardır. (Not girişinde 4’lük sistem esas alınacaktır)

*Kesin kayıtlar şahsen yapılacaktır.

* Herhangi bir öğretmenlik alanında boş kontenjan kalması halinde diğer gruplardan da yeterli başvuru olmaması durumunda kontenjanlar diğer alanlara aktarılacaktır. Asıl ve yedek kayıtlar (1. yedek kayıtlar) sonrasında boş kalan kontenjanlar için 1.yedek kayıtlarından sonraki gün (07 Şubat 2019 Perşembe günü saat 10:00-12.00 saatleri arasında) kayıt bürosu önünde hazır bulunan öğrenciler arasından not ortalaması sıralaması esas alınarak kayıt yapılacaktır.

Ön Kayıt Tarihleri (İnternet)  : 28 Ocak 2019 Pazartesi gününden 31 Ocak 2019 Perşembe günü saat 23:59’a kadar.

Ön Kayıt Sonuçları                     : 01 Şubat 2019 Cuma (01 Şubat 2019 tarihi saat 08:30 itibariyle Öğrenci İşleri bilgi sistemindeki notlar esas alınacaktır)

Kesin Kayıt Tarihleri                 : 04 Şubat 2019 Pazartesi saat 8:30’dan 05 Şubat 2019 Salı saat 17:30’a kadar.

Birinci Yedek Kayıt Tarihleri : 06 Şubat 2019 Çarşamba saat 10:00’dan saat 17:30’e kadar.

İkinci Yedek Kayıt Tarihi         : 07 Şubat 2019 Perşembe saat 10:00-12:00 arası

Başvuru Yeri                                 : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1. Kat, Öğrenci İşleri Bürosu 

 

18 Ocak 2019, Cuma 39681 kez görüntülendi