Aşağıda belirtilen alanlarda boş kalan kalan kontenjanlar için 30 Ocak 2018 Salı günü saat 09:00’da Eğitim Fakültesi, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kayıt Bürosu önünde hazır bulunan öğrenciler arasından not ortalaması sıralaması esas alınarak kayıt yapılacaktır. 

-Beden Eğitimi

-Biyoloji

-Coğrafya

-Görsel Sanatlar

-Matematik

-Makine Teknolojisi

-Motorlu Araçlar Teknolojisi

-Muhasebe ve Finansman

-Müzik

-Sağlık / Sağlık Hizmetleri

-Tarih

-Türk Dili ve Edebiyatı

-Yiyecek İçecek Hizmetleri

Kayıt için gerekli evraklar

1) Dilekçe (Matbu dilekçe örneği için tıklayınız)

2) Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi

3) Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden-yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diploma denkliği kayıt sırasında belgelendirilmelidir)

4) Onaylı Lisans Not Durum Belgesi

5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

6) İki Adet Vesikalık Fotoğraf

Kayıt için kabul edilen öğrenciler yukarıdaki evraklarını teslim ettikten sonra I. Dönem için 1000 TL harç ücretinin TR45 0001 5001 5800 7303 5116 03 no’lu Vakıfbank Afyonkarahisar Şubesi Döner Sermaye hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu (Açıklama olarak “TC Kimlik No ve Formasyon 2017-2018 BAHAR 1. Taksit” yazılmalıdır) 31 Ocak 2018 Çarşamba saat 17:00’a kadar Eğitim Fakültesi öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri halinde kayıtları onaylanacaktır.

29 Ocak 2018, Pazartesi 1035 kez görüntülendi