PEDAGOJİK FORMASYON KONTENJANLARI

Programlar Kontenjan Atamaya Esas Olan Öğretmenlik Alanlarına Başvurabilecek Yükseköğretim Programları
Biyoloji 60 -Biyoloji Bölümü

-Moleküler Biyoloji ve Genetik

Coğrafya 120 -Coğrafya Bölümü
Felsefe 90 -Felsefe Bölümü  (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

-Sosyoloji Bölümü  (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

Matematik 42 -Matematik Bölümü

-Matematik- Bilgisayar Bölümü (Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler)

Tarih 120 -Tarih Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 130 -Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Çağdaş Türk Lehçeleri 110 -Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Beden Eğitimi 30 -Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

-Spor Bilimleri Fakültesi

Görsel Sanatlar 18 -Resim

-Geleneksel Türk Sanatları

-Geleneksel Türk El Sanatları

-Görsel Sanatlar Bölümü

-Resim Anasanat Dalı

Müzik 36 -Güzel Sanatlar Fakültesi İlgili Bölümleri*

-Devlet Konservatuvarı İlgili Bölümleri*

* http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/15171949_9_cizelgeveesaslar.pdf

Yiyecek İçecek Hizmetleri 42 – Gastronomi ve Mutfak Sanatları

-Beslenme ve Diyetetik

-Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü

Muhasebe ve Finansman 30 -İktisat

-İşletme

– Maliye

-Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü

-Bankacılık ve Finans Bölümü

-Muhasebe Bölümü

-Muhasebe Bilgi Sistemler

Elektrik – Elektronik Teknolojisi 12 -Elektrik Mühendisliği

-Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Makine Teknolojisi 12 -İmalat Mühendisliği

-Makine Mühendisliği

-Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Metal Teknolojisi 12 -Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

-Malzeme Bilimi Mühendisliği

-Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

-Malzeme Mühendisliği

Motorlu Araçlar Teknolojisi 12 -Otomotiv Mühendisliği
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 12 -Mekatronik Mühendisliği

– Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

– Kontrol Mühendisliği

– Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Sağlık / Sağlık Hizmetleri 60 -Hemşirelik Yüksekokulu

-Hemşirelik/Bölümü

-Ebelik/Bölümü

– Sağlık Memurluğu/Bölümü

– Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına yukarıda belirtilen alanlardan mezun olanlar, bu alanlarda öğrenim gören son sınıf öğrencileri ve bu yıl 3. sınıfta okumakta olan öğrenciler başvurabilir.

 

ADAYLARIN SEÇİMİNDE DİKKATE ALINACAK KRİTER

Öğrenimine devam eden öğrencilerin genel not ortalamasına, mezun olan öğrencilerin mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır. Not ortalaması eşit olanlarda mezun olduğu programa girdikleri tarihteki esas ÖSYM puanlarına bakılır. Verilen kontenjanın %25’i mezunlara veya diğer üniversite öğrencilerine ayrılacaktır.

 

ÖN KAYITLAR

Ön kayıtlar için tıklayınız. (Ön kayıt sistemi 25 Aralık 2017 ‘de aktif olacaktır.)

(25 – 31 Aralık 2017 tarihleri arası internet başvuruları)

(08-12 Ocak 2018 tarihleri arası evrak teslimi belirtilen tarihlerde aşağıdaki başvuru yerinde yapılacaktır.)

 

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER *

–Mezun öğrenciler için;

1-Online yapılan Başvuru Kayıt Formu

2-ÖSYM Giriş Belgesi

3-Not durum (Transkript) belgesi

–Öğrenimine devam eden öğrenciler için;

1-Online yapılan Başvuru Kayıt Formu

2-ÖSYM Giriş Belgesi

3-Not durum (Transkript) belgesi (Ön kayıt tarihlerinde beyan edilen transkript belgesi teslim edilecektir)

NOT: * Başvurular şahsen yapılacaktır, Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurunuzu onaylattıktan sonra online sistemden onaylanıp onaylanmadığını kontrol ediniz. Başvurusu onaylanmayanların başvurusu geçersiz kabul edilecektir.

* Doğru beyanda bulunmayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

* Mezun öğrencilerden transkriptlerinde 100’lük sisteme göre not ortalaması olanlar YÖK not dönüşüm sistemini esas alacaklardır. (Not girişinde 4’lük sistem esas alınacaktır)

* Herhangi bir öğretmenlik alanında boş kontenjan kalması halinde mezun veya hâlihazırda öğrenim gören öğrenci kontenjanlarından karşılıklı aktarma yapılacaktır. Her iki gruptan da yeterli başvuru olmaması durumunda kontenjanlar diğer alanlara aktarılacaktır. Asıl ve yedek kayıtlar (1. ve 2. yedek kayıtlar) sonrasında boş kalan kontenjanlar için 2.yedek kayıtlarından sonraki gün (30 Ocak 2018 Salı günü) saat 09:00 da kayıt bürosu önünde hazır bulunan öğrenciler arasından not ortalaması sıralaması esas alınarak kayıt yapılacaktır.

 

Ön Kayıt Tarihleri (İnternet) : 25 Aralık 2017 Pazartesi saat 8:30’dan 31 Aralık 2017 Pazar saat 23:59’a kadar.

Evrak Teslim Tarihleri            : 08 Ocak 2018 Pazartesi saat 8:30’dan 12 Ocak 2018 Cuma saat 17:30’a kadar.

Ön Kayıt Sonuçları                  : 18 Ocak 2018 Perşembe

Kesin Kayıt Tarihleri               : 22 Ocak 2018 Pazartesi saat 8:30’dan 24 Ocak 2018 Çarşamba saat 17:30’a kadar.

Birinci Yedek Kayıt Tarihleri : 25 Ocak 2018 Perşembe saat 8:30’dan 26 Ocak 2018 Cuma saat 17:30’a kadar.

İkinci Yedek Kayıt Tarihi         :29 Ocak 2018 Pazartesi saat 08:30-17:30 arası

Üçüncü Yedek Kayıt Tarihi      :30 Ocak 2018 Salı saat 09:00

Başvuru Yeri                             : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Zemin Kat, Başvuru Bürosu 

 

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 2017-2018 bahar yarıyılında alınacak öğrenciler için Akademik Takvim

1.YARIYIL

BAŞLANGIÇ

 

BİTİŞ
Kesin Kayıt Tarihleri 22 Ocak 2018 24 Ocak 2018
Birinci Yedek Kayıt Tarihleri 25 Ocak 2018 26 Ocak 2018
İkinci Yedek Kayıt Tarihi 29 Ocak 2018 29 Ocak 2018
Üçüncü Yedek Kayıt Tarihi 30 Ocak 2018 30 Ocak 2018
Ders Kayıtları 05 Şubat 2018 09 Şubat 2018
Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri 10 Şubat 2018 18 Mayıs 2018
Ara Sınav Tarihleri 31 Mart 2018 09 Nisan 2018
Mazeret Sınavı 30 Nisan 2018 30 Nisan 2018
Final Sınav Tarihleri 20 Mayıs 2018 23 Mayıs 2018
Bütünleme Sınav Tarihleri 04 Haziran 2018 06 Haziran 2018
Tek Ders Sınav Tarihi 20 Haziran 2018 20 Haziran 2018

  2.YARIYIL

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı II. yarıyıl akademik takvimi, Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Akademik takvimi belirlendikten sonra (2018 Eylül ayından itibaren olacak şekilde) ilan edilecektir.

22 Aralık 2017, Cuma 2892 kez görüntülendi