2016-2017 Pedagojik Formasyon Programı Yedekten Kazananlar Listesi ve Kayıtları

1) Dilekçe (Matbu dilekçe örneği için tıklayınız)

2) Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi

3) Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden-yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diploma denkliği kayıt sırasında belgelendirilmelidir)

4) Onaylı Lisans Not Durum Belgesi

5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

6) İki Adet Vesikalık Fotoğraf

7) I. Dönem için 1000 TL harç ücretinin TR45 0001 5001 5800 7303 5116 03 no'lu Vakıfbank Afyonkarahisar Şubesi Döner Sermaye hesabına yatırıldığına dair banka dekontu (Açıklama olarak "TC Kimlik No ve Formasyon 2016-2017 YAZ 1. Taksit" yazılmalıdır.)

Önemli Notlar:

  • Pedagojik  Formasyon Eğitimi Sertifika Programına  kesin  kayıt  yaptıran  öğrencilerin  ücretinin  tamamı veya bir kısmı her ne sebeple olursa olsun geri ödenmez.
  • Gruplarda yeterli kayıt olmaması durumunda kontenjanlar diğer alanlara aktarılacaktır. Asıl ve yedek kayıtlar sonrasında boş kalan kontenjanlar için yedek kayıtların yapıldığı son gün mesai bitiminden (17:30) sonra kayıt bürosu önünde hazır bulunan öğrenciler arasından not ortalaması sırası esas alınarak kayıt yapılacaktır. 
  • 22.11.2016 tarih ve 50452 sayılı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın yazısı ekinde gönderilen Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına ilişkin yönergenin 7. maddesi gereği Öğretmenlik Uygulaması dersi gerektiğinde iki dönem halinde yapılabilir. 
  • Programın uygulamasına ilişkin detaylı bilgi için Fakültemiz web sayfasını takip ediniz.

Kayıt Yeri : Eğitim Fakültesi Binası, Zemin kat, formasyon kayıt bürosu

Yedekten Asil Olanların Kayıt Tarihleri: 25 Mayıs 2017 Perşembe saat 8:30'dan 26 Mayıs 2017 Cuma saat 17:30'a kadar.

Başvuru Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Zemin Kat, Başvuru Bürosu  

YEDEKTEN KAZANANLAR LİSTESİ

24 Mayıs 2017, Çarşamba 432 kez görüntülendi