PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

2016-2017 YAZ DÖNEMİ BAŞVURULARI

 

BAŞVURU YAPILACAK  BÖLÜMLER

Programlar

Kontenjan

Mezun Olunan veya Mezun Olunacak Program

Biyoloji

30

– Biyoloji Bölümü

– Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Coğrafya

90

– Coğrafya Bölümü

Felsefe

75

– Felsefe Bölümü  (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

– Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

Kimya/Kimya Teknolojisi

15

– Kimya Bölümü

– Kimya Mühendisliği

Matematik

30

– Matematik Bölümü

– Matematik- Bilgisayar Bölümü

Tarih

90

– Tarih Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

90

– Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri

90

– Çağdaş Türk Lehçeleri ve  Edebiyatları Bölümü

Beden Eğitimi

45

– Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

– Spor Bilimleri Fakültesi

– Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Görsel Sanatlar

15

– Görsel Sanatlar Bölümü

– Resim Anasanat Dalı

– Geleneksel Türk (El) Sanatları Bölümü

Müzik

45

– Güzel Sanatlar Fakültesi İlgili Bölümleri

– Devlet Konservatuvarı İlgili Bölümleri

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

30

– Seyahat İşletmeciliği

– Konaklama İşletmeciliği

– Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okullarının İlgili Bölümleri

Muhasebe ve Finansman

30

– İktisat

– İşletme

– Maliye

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

90

– İlahiyat Fakültesi

– İlahiyat Bilimleri Fakültesi

– Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

– Dini İlimler Fakültesi

– İslami İlimler Fakültesi

Sağlık / Sağlık Hizmetleri

30

– Hemşirelik Yüksekokulu

– Hemşirelik/Bölümü

– Ebelik/Bölümü

– Sağlık Memurluğu/Bölümü

– Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

 

BAŞVURU ŞARTLARI                                                                                                                                         

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına yukarıda belirtilen alanlardan mezun olanlar, bu alanlarda öğrenim gören son sınıf öğrencileri ve bu yıl 3. sınıfta okumakta olan öğrenciler başvurabilir.

 

ADAYLARIN SEÇİMİNDE DİKKATE ALINACAK KRİTER

Öğrenimine devam eden öğrencilerin genel not ortalamasına, mezun olan öğrencilerin mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır. Not ortalaması eşit olanlarda mezun olduğu programa girdikleri tarihteki esas ÖSYM puanlarına bakılır. Verilen kontenjanın %25’i mezunlara veya diğer üniversite öğrencilerine ayrılacaktır.

 

ÖN KAYITLAR

Ön kayıtlar için tıklayınız (http://onbasvuru.aku.edu.tr/)

(02-12 Mayıs 2017 tarihleri arası internet başvuruları)

(10-12 Mayıs 2017 tarihleri arası evrak teslimi)

 

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER *

Mezun öğrenciler için;

1-Online yapılan Başvuru Kayıt Formu          

2-ÖSYM Giriş Belgesi

3-Not durum (Transkript) belgesi

Öğrenimine devam eden öğrenciler için;

1-Online yapılan Başvuru Kayıt Formu

2-ÖSYM Giriş Belgesi

3-Not durum (Transkript) belgesi (Diğer Üniversitelerde okuyan öğrenciler için)

– Üniversitemiz öğrencileri için not ortalaması olarak 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 17:30 itibari ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi sisteminde görünen not ortalaması esas alınacaktır. Bu tarihten önceki veya sonraki transkriptler geçerli değildir.

 

NOT: * Başvurular şahsen yapılacaktır, Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurunuzu onaylattıktan sonra online sistemden onaylanıp onaylanmadığını kontrol ediniz. Başvurusu onaylanmayanların başvurusu geçersiz kabul edilecektir.

* Doğru beyanda bulunmayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

* Mezun öğrencilerden transkriptlerinde 100'lük sisteme göre not ortalaması olanlar YÖK not dönüşüm sistemini esas alacaklardır. (Not girişinde 4'lük sistem esas alınacaktır)

* Herhangi bir öğretmenlik alanında boş kontenjan kalması halinde mezun veya halihazırda öğrenim gören öğrenci kontenjanlarından karşılıklı aktarma yapılacaktır. Her iki gruptan da yeterli başvuru olmaması durumunda kontenjanlar diğer alanlara aktarılacaktır. Asıl ve yedek kayıtlar sonrasında boş kalan kontenjanlar için yedek kayıtların yapıldığı son gün mesai bitiminden (saat 17:30) sonra kayıt bürosu önünde hazır bulunan öğrenciler arasından not ortalaması sıralaması esas alınarak kayıt yapılacaktır.

 

Ön Kayıt Tarihleri (İnternet) : 02 Mayıs 2017 Salı saat 8:30'dan 12 Mayıs 2017 Cuma saat 17:30'a kadar.

Evrak Teslim Tarihleri          : 10 Mayıs 2017 Çarşamba saat 8:30'dan 12 Mayıs 2017 Cuma saat 17:30'a kadar.

Ön Kayıt Sonuçları                : 17 Mayıs 2017 Çarşamba

Kesin Kayıt Tarihleri             : 22 Mayıs 2017 Pazartesi saat 8:30'dan 24 Mayıs 2017 Çarşamba saat 17:30'a kadar.

Yedek Kayıt Tarihleri            : 25 Mayıs 2017 Perşembe saat 8:30'dan 26 Mayıs 2017 Cuma saat 17:30'a kadar.

Başvuru Yeri                         : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Zemin Kat, Başvuru Bürosu                           

 

 

28 Nisan 2017, Cuma 6685 kez görüntülendi