PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI

BAŞVURU YAPILACAK BÖLÜMLER

Atamaya esas olan öğretmenlik alanı

Kontenjan

Atamaya esas olan öğretmenlik alanlarına başvurabilecek yükseköğretim programları 

Biyoloji

40

– Biyoloji Bölümü

-Moleküler Biyoloji ve Genetik

Coğrafya

128

– Coğrafya Bölümü

Felsefe

160

– Felsefe Bölümü

– Sosyoloji Bölümü

Kimya/Kimya Teknolojisi

40

– Kimya Bölümü

– Kimya Mühendisliği

Matematik

88

– Matematik Bölümü

– Matematik-Bilgisayar Bölümü

Tarih

148

– Tarih Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı

164

– Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

144

– Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Beden Eğitimi

80

– Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

– Spor Bilimleri Fakültesi

Görsel Sanatlar

48

– Resim bölümü

– Geleneksel Türk Sanatları bölümü

Müzik

80

– Güzel Sanatlar Fakültesi ilgili bölümleri

– Devlet Konservatuarı ilgili bölümleri

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

40

– Seyahat İşletmeciliği

– Konaklama İşletmeciliği

– Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokullarının ilgili bölümleri

Muhasebe ve Finansman

40

-İktisat

-İşletme

-Maliye

 

BAŞVURU ŞARTLARI                                                                                                                                            

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına yukarıda belirtilen alanlardan mezun olanlar veya bu alanlarda öğrenim gören son sınıf öğrencileri başvurabilir.

ADAYLARIN SEÇİMİNDE DİKKATE ALINACAK KRİTER

Öğrenimine devam eden öğrencilerin genel not ortalamasına, mezun olan öğrencilerin mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır. Not ortalaması eşit olanlarda mezun olduğu programa girdikleri tarihteki esas ÖSYM puanlarına bakılır. Verilen kontenjanın %25’i mezunlara veya diğer üniversite öğrencilerine ayrılacaktır.

ÖN KAYITLAR

Ön kayıtlar için tıklayınız. (5 Eylül 2016 tarihinden itibaren aktif olacaktır.)

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER *

Mezun öğrenciler için;

1-Online yapılan Başvuru Kayıt Formu         

2-ÖSYM Sonuç Belgesi

3-Not durum (Transkript) belgesi

Öğrenimine devam eden öğrenciler için;

1-Online yapılan Başvuru Kayıt Formu

2-ÖSYM Sonuç Belgesi

3-Not durum (Transkript) belgesi (Diğer Üniversitelerde okuyan öğrenciler için)

– Üniversitemiz öğrencileri için not ortalaması olarak 08 Eylül 2016 Perşembe günü saat 17:30 itibari ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi sisteminde görünen not ortalaması esas alınacaktır. Bu tarihten önceki veya sonraki transkriptler geçerli değildir.

 

NOT: * Başvurular şahsen yapılacaktır, Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurunuzu onaylattıktan sonra online sistemden onaylanıp onaylanmadığını kontrol ediniz. Başvurusu onaylanmayanların başvurusu geçersiz kabul edilecektir.

* Doğru beyanda bulunmayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

* Mezun öğrencilerden transkriptlerinde 100'lük sisteme göre not ortalaması olanlar YÖK not dönüşüm sistemini esas alacaklardır. (Not girişinde 4'lük sistem esas alınacaktır)

* Herhangi bir öğretmenlik alanında boş kontenjan kalması halinde mezun veya hâlihazırda öğrenim gören öğrenci kontenjanlarından karşılıklı aktarma yapılacaktır. Her iki gruptan da yeterli başvuru olmaması durumunda kontenjanlar diğer alanlara aktarılacaktır. Asıl ve yedek kayıtlar sonrasında boş kalan kontenjanlar için yedek kayıtların yapıldığı son gün mesai bitiminden (saat 17:30) sonra kayıt bürosu önünde hazır bulunan öğrenciler arasından not ortalaması sıralaması esas alınarak kayıt yapılacaktır.

* Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti 2000 TL olup iki taksit halinde alıncaktır. Taksitler ders kayıtlarının yapıldığı tarihlerde tahsil edilecektir. 

Ön Kayıt Tarihleri                : 05 Eylül 2016 Pazartesi saat 8:30'dan 08 Eylül 2016 Perşembe saat 17:30'a kadar.

Ön Kayıt Sonuçları               : 19 Eylül 2016 Pazartesi

Kesin Kayıt Tarihleri            : 20 Eylül 2016 Salı saat 8:30'dan 21 Eylül 2016 Çarşamba saat 17:30'a kadar.

Yedek Kayıt Tarihleri           : 22 Eylül 2016 Perşembe saat 8:30'dan 23 Eylül 2016 Cuma saat 17:30'a kadar.

Başvuru Yeri                        : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Zemin Kat, Başvuru Bürosu   

 

 

31 Ağustos 2016, Çarşamba 189 kez görüntülendi