Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Kasapoğlu’nun yürütücülüğünü yapacağı “Öğretmen Eğitiminde Ters Yüz Edilmiş STEM Öğretimi Ders Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

Kasapoğlu, projede Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Peker, Prof. Dr. Bülent Aydoğdu, Prof. Dr. Nil Duban, Doç. Dr. Tuğba Selanik Ay, Doç. Dr. Özgün Uyanık Aktulun, Dr. Öğr. Üyesi Aliye İlkay Yemenici ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Özdinç’in araştırmacı; Eğitim Fakültesinden Araş. Gör. Sümeyra Yılmaz’ın ise bursiyer olarak yer alacağını belirtti. Kasapoğlu, projeyle öğretmen eğitimi kapsamında ters yüz edilmiş STEM öğretimi ders programını geliştirmek, uygulamak ve Eisner’in eğitsel eleştiri modeli ile değerlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Doç. Dr. Kasapoğlu bir yıl sürecek projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“12 ay süreli bu proje, kısa vadede farklı programlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının işbirliği yaparak disiplinlerin entegrasyonu açısından deneyim kazanmalarına, alan bilgilerini bir araya getirerek bilgi temelli hayat problemlerini çözmelerine, uzun vadede okul öncesi eğitimden ortaöğretime (K-8) kadar tüm eğitim kademelerinde STEM’in yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır. Projenin amacına ulaşılması hâlinde öğretmen eğitimi programlarına ters yüz edilmiş STEM öğretimi ile ilgili bir dersin eklenmesi, ders izlencesinin kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşılması planlandı.”

07 Ağustos 2023, Pazartesi 304 kez görüntülendi