Stratejik Plan

EĞİTİM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI

Misyon:

Eğitim Fakülteleri, gerek bölüm ve programların açılması gerekse ders programları açısından Türk yükseköğretim sisteminin en sıkı kontrol edilen ve yukarıdan yönetilen kısmıdır.

Lisans programları on yıldan beri kesin olarak YÖK tarafından belirlenmekte ve değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir. Açık lisans programları, Türkiye’nin öğretmen ihtiyacı göz önünde tutularak YÖK tarafından kapatılabilmekte veya kontenjanı artırılıp eksiltilebilmektedir. Fakültemizin misyonu, bütün diğer eğitim fakültelerinde olduğu gibi, Yükseköğretim Kurulu’nun izin verdiği alanlarda, onun öngördüğü programlarla öğretmen yetiştirmektir.

  • Fakültemizin  mezun öğrencilere yönelik Pedagojik Formasyon sertifika programı vardır.

Üniversitemiz bünyesindeki Teknik Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretmenlik meslek dersleri programını yürütmek, Afyon Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programına öğretim üyesi desteği vermek de Fakültemizin misyonu içindedir.

Vizyonu:

Fakültenin vizyonunda da, yukarıda söylenen nedenlerden dolayı, kendinize özgü çok fazla bir hareket alanı kalmamaktadır. Ancak olanaklar elverdiğinde eğitimin ve uygulamaların kalitesini artırıcı çalışmalar yapılabilir.

 Değerleri:

-Atatürk İlkelerine bağlılık

-Bilimsellik

-Akademik özgürlük

-Etik ilkelere bağlılık

-Evrensellik

-Yenilikçilik

-İnsan odaklılık

-İşbirliği ve katılımcılık

 

Hızlı Erişim