Akademik Kadro

mpeker  

PROF. DR. MURAT PEKER

Matematik ve Fen Eğitimi Bölüm Başkanı

Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

E-mail: peker@aku.edu.tr 

 

 

ekivrak

 

PROF. DR.ERSİN KIVRAK 

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: erkivrak@yahoo.com

 

 

iocak

 

E-mail: iocak@aku.edu.tr

 

 

baydogdu

 

DOÇ. DR. BÜLENT AYDOĞDU

E-mail: baydogdu@aku.edu.tr

 
fkarakus  

DOÇ. DR. FATİH KARAKUŞ

E-mail: fkarakus@aku.edu.tr

 

 

 

 

YRD. DOÇ. DR. MEHMET ERKOL

E-mail: merkol@aku.edu.tr

 

ridvanodaguncel2

 

YRD. DOÇ. DR. RIDVAN ELMAS

E-mail: relmas@aku.edu.tr 

 

 

salihpasa

 

YRD. DOÇ. DR. SALİH PAŞA

Bölüm Başkan Yardımcısı

E-mail: salihpasa@aku.edu.tr 

 

npancaroglu2

 

 

YRD. DOÇ. DR. NİMET AKIN

E-mail:

 
   

YRD. DOÇ. DR. M. RECAİ TÜRKMEN

E-mail: 

 

sergun

 

ARŞ. GÖR. DR. SELCEN S. ERGÜN

E-mail: sergun@aku.edu.tr

 
yeyuksel  

ARŞ. GÖR. DR. YUNUS EMRE YÜKSEL

E-mail:

 

 

zersen

 

 

ARŞ. GÖR. ZEYNEP BAHAR ERŞEN

E-mail: zbahar.ozdogan@hotmail.com

 
 

ARŞ. GÖR. RAMAZAN EROL

E-mail: rerol@aku.edu.tr

 

 

 

 

Hızlı Erişim