Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi Muafiyet Listesi

Liste için tıklayınız.

Üniversitemiz Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesinin 5. Maddesi 6. Fıkrası gereğince -5- iş günü içerisinde itiraz edilebilir.

Not: Bu duyuru öğrencilerimize tebliğ niteliğinde olup ayrı bir tebliğ yapılmayacaktır.

Hızlı Erişim