Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tek Ders Sınavı Hk.

2016-2017  Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında mezuniyeti için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirip sadece devam şartını sağlamış olduğu tek dersten başarısızlığı nedeniyle mezun olamayan Fakültemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı öğrencileri için Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince 08 Şubat 2017 Çarşamba günü Tek Ders sınavı  yapılacaktır.

Hızlı Erişim